หอมนสิการ ผ่านเกณฑ์การประเมินพร้อมได้รับประกาศนียบัตร

📣หอมนสิการ ผ่านเกณฑ์การประเมินพร้อมได้รับประกาศนียบัตรรับรองเพื่อยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนำร่องได้รับการพัฒนาก้าวสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Attraction ประเมินโดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย เป็นโครงการที่พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของหอมนสิการ

ทั้งนี้นำโดยนายแพทย์เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยคณะ เดินทางเข้ามอบประกาศนียบัตร 3 รายการที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินได้แก่

1. หอมนสิการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Green Health Attraction

2. หอมนสิการ กับ By The Hill Cafe’เป็นร้านที่ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค มีอาหาร”เมนูชูสุขภาพ” ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวหลอด น้ำผึ้งมะนาว และอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาว

3. หอมนสิการ มีห้องน้ำสะอาด ได้มาตรฐาน – HAPPY TOILET

(ให้ไว้ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ที่ หอมนสิการ)

หอมนสิการ ขอขอบพระคุณสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย มา ณ ที่นี้

Share your love