Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ภาพงานพิธีสมโภชเปิดหอมนสิการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. ณ “หอมนสิการ” สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรี “หอมนสิการ” แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี ตั้งอยู่เบื้องหน้าเทือกเขาพระพุทธบาทน้อย ซึ่งก่อตั้งโดยดำริของอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล ประธานมูลนิธิโนอิ้ง บุดด้า เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนา ได้จัดพิธีสมโภชเปิดหอมนสิการ โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล ที่เดินทางตรงมาจากอินเดียเพื่อมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งคณะพระธรรมทูต พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 15, พระราชธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย จ.สระบุรี รองเจ้าคณะภาค 2, พระราชภาวนาพัชรญาณ วิปัสสนาวิธานธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี’ (วัชระชัย อินฺทวํโส) เจ้าอาวาสวัดเขาวง (ถ้ำนารายณ์) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, พระครูประภัศร์วรญาณ เจ้าอาวาสวัดแก่งคอย เจ้าคณะอำเภอแก่งคอย, พระเถรานุเถระ และพระสงฆ์หลายรูป
.
ทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และแขกผู้มีเกียรติ อาทิ ดร. มงคล ศิริพัฒนกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี, คุณดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี, วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสระบุรี, นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดสระบุรี, นายกสมาคมท่องเที่ยว จัดหวัดสระบุรี, ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี, ประธานหอการค้า จังหวัดสระบุรี, ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดสระบุรี, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร แก่งคอย, ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร พระพุทธบาท, ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์ทหารม้าค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี, ประชาสัมพันธ์สระบุรี และนักแสดงชื่อดังของบอลลีวูด คุณกากัน มาลิค ผู้รับบท เจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama รวมทั้ง ดารา นักแสดงของไทย คุณ โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์
.
ภายในงานมีการแสดงโขนเพื่อเทิดพระเกียรติจากเอกชนการละครกว่า 120 ชีวิต ที่มาแสดงทั้งในช่วงพิธีการและในช่วงเย็นสร้างความประทับใจในความวิจิตรกระการตาต่อผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ ( วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาล และคณะสงฆ์ รวมทั้งคุณกากัน มาลิค ได้ร่วมเข้าชมภายในหอมนสิการ รอบพิเศษ ในวาระพิธีสมโภชเปิดหอมนสิการ ในครั้งนี้อีกด้วย
.
หอมนสิการประกอบด้วยนิทรรศการ “จำลองมรรคาและคำสอนของพระพุทธเจ้า” “Journey to the Life of Buddha” ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยงานศิลปะร่วมสมัย ภาพ แสง สี เสียงบรรยาย และวิดีโอสื่อผสมระดับภาพยนตร์ ให้ได้ซึมซับผ่านทั้ง 5 ประสาทสัมผัส นำพาผู้เข้าชมย้อนสู่ครั้งพุทธกาล
.
ณ หอกราบ ด้านในสุดที่งดงามตระการตา เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 18 พระองค์ พระพุทธรูปพระบรมโลกนาถ และภาพปักพระบรมโลกนาถ ที่ปักด้วยฝีเข็มกว่า 651,000 ฝีเข็ม ใช้เวลาปัก 8 เดือน ผู้ปักรักษาศีล 8 และบริกรรมทุกฝีเข็มด้วยคำว่า “นิพพาน” ด้านนอกหอมนสิการ มีอาคารจัดแสดง นิทรรศการ “Spiritual Life” เพื่อให้ความรู้ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า หลักการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องต่อพระบรมศาสดา และพระพุทธสัญลักษณ์ นอกจากนี้มี อาคารสอนและปฏิบัติสมาธิ โดยอาจารย์สอนสมาธิ จัดสอนฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับผู้ที่สนใจ การก่อสร้างหอมนสิการใช้เวลาถึง 5 ปี ด้วยพลังศรัทธา ความเสียสละร่วมแรงร่วมใจของเหล่าศิษย์ในสายธรรมและสาธุชน เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนครบ 5,000 พระวรรษา
.
หอมนสิการจะเปิดให้เข้าชมในวันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
-----
หอมนสิการเปิดบริการ
อังคาร - ศุกร์ : 10.00 - 17.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 09.30 - 18.00 น.
(หยุดทุกวันจันทร์)
.
ค่าเข้าชม
คนไทย 20 บาท
คนต่างชาติ 50 บาท
เด็ก นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงวัย ผู้พิการ นักบวช เข้าฟรี
*ค่าเข้าชมนี้เพื่อช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟ
.
หอมนสิการ 63/3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
แผนที่เดินทาง : https://goo.gl/maps/7D18tfqfttupP3Di8
email : info@manasikarn.com | FB : manasikarn.hall
โทรศัพท์ : 095 760 0885

เวลาเปิดทำการ

อังคาร - ศุกร์ : 10:00 - 17:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ : 09:30 - 18:00 น.
*หยุดทุกวันจันทร์
(รับนักท่องเที่ยวชุดสุดท้ายก่อนเวลาปิด 30 นาที)

ติดต่อสอบถามได้ที่

095 760 0885

082 168 3027

วันเดย์ทริป

092 790 9008

แผนที่การเดินทาง

63/3 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110

อัตราค่าเข้าชม

– คนไทย 50 บาท
– คนต่างชาติ 100 บาท
– ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 20 บาท
– เด็กอายุไม่เกิน 8 ปี นักเรียน นักศึกษา ผู้พิการ นักบวช เข้าฟรี
*ค่าเข้าชมนี้เพื่อช่วยสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟ

ติดต่อเรา

Knowing Buddha Organization © 2024. All rights reserved.